Back  

 

 

 

Are you a previous user of the Danish Cancer Society's electronic application system, click here.

 

If you have not previously used the Danish Cancer Society's electronic application system click here

 


 

Strategic pools
No deadline

KBPF skolarstipendium
Deadline: 01 Oct 2019

KBPF forberedelsesstipendium
Deadline: 01 Oct 2019

KBPF projekt - hoveduddeling
Deadline: 01 Oct 2019

KC2019 Behandlingsresultater set fra patientens side
Deadline: 01 Oct 2019

Juniorforskerpris 2020
Deadline: 13 Dec 2019

KC2018 Ny medicin
Deadline: 09 Nov 2019

KBVU kortvarige rejser
Deadline: 15 Nov 2019

KBVU Længerevarende udlandsophold
Deadline: 15 Nov 2019

KBVU skolarstipendium
Deadline: 15 Nov 2019